Společnost SOVA SERVIS s.r.o. provádí:

  • Autorizované měření plynných emisí u stacionárních zdrojů znečištění ovzduší do příkonu 5 MW, podle Zák. 201/2012 Sb "O ochraně ovzduší" a dále vyhlášky 405/2012 Sb.
  • Servis hořáků na plynná a kapalná paliva
  • Roční prohlídky, včetně vystavení servisního protokolu o nastavení spalovacího procesu spotřebiče
  • Revize a čištění komínů

Ekologicky často znamená ekonomicky.

Potřebujete zajistit autorizované měření emisí?
Překračujete limity stanovené platnou legislativou pro měření emisí?
Zaručujeme spolehlivost a vysokou kvalitu služeb díky mnohaletým zkušenostem.

Kontaktovat