Měření emisí

Autorizovaná měření emisí

Autorizované měření emisí CO a Nox je prováděno přístroji s elektrochemickými články podle Vyhl. MŽP č.415/2012 Sb. §4, odst. 6 a to postupem popsaným v Příručce jakosti zkušební laboratoře.

Protokol autorizovaném měření bude podle Zák.201/2012 Sb. O ochraně ovzduší, §34 Bude předán objednateli v elektronické podobě. Po předchozí dohodě je možné individuální řešení.

Rozdělení zdrojů znečištění a povinnost měření

Provozovatelé zdrojů znečištění ovzduší jsou povinni zajišťovat autorizované měření emisí podle ustanovení zákona č. 201/2012Sb. a navazujících prováděcích předpisů v následujících intervalech:

Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje* Četnost měření
≥300kW a <1MW jen při uvedení do provozu
≥1MW a ≤5MW 3 roky
>5MW 1 rok

*Kategorii zdroje určuje součet jmenovitých příkonů všech kotlů v kotelně.

Termín měření musí být hlášen na ČIŽP 5 pracovních dnů předem. V opačném případě měření nebude uznáno jako autorizované.

Kontaktní adresy inspektorátů naleznete na: www.cizp.cz/kontakty

Společnost Sova servis je držitelem autorizace k měření emisí Ministerstva životního prostředí č.j. 4850/780/10/Hl.

Termín a cena autorizovaného měření bude stanovena po vzájemné dohodě dle individuálních potřeb klienta. Rádi vám nabídneme jednorázové měření i dlouhodobou spolupráci, kontaktujte nás s otázkami nebo poptávkou.

Ekologicky často znamená ekonomicky.

Potřebujete zajistit autorizované měření emisí?
Překračujete limity stanovené platnou legislativou pro měření emisí?
Zaručujeme spolehlivost a vysokou kvalitu služeb díky mnohaletým zkušenostem.

Kontaktovat