Technika měření

Sova servis s.r.o. používá analyzátor spalin NOVA H8 od německé firmy MRU GmbH, výrobce špičkových přístrojů pro měření plynných emisí.
Analyzátor kouřových plynů MRU NOVA H8 se požívá pro měření spalin, spalovacího vzduchu a teploty spalin, jakož i měření rozdílových tlaků.

Měření v rozsahu:

  • kontinuální měření (O2), oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), oxid dusnatý (NO)
  • měření rozdílového a dynamického tlaku
  • výpočet rychlosti proudění a objemu spalin
  • měření sazí
  • měření tahu
  • výpočet CO2, lambdy, ztráty, ETA

Ekologicky často znamená ekonomicky.

Potřebujete zajistit autorizované měření emisí?
Překračujete limity stanovené platnou legislativou pro měření emisí?
Zaručujeme spolehlivost a vysokou kvalitu služeb díky mnohaletým zkušenostem.

Kontaktovat